Priser

Prislista

Här är en Prislista om vad vi kan göra. Ni får jättegärna

kontakta oss för att veta om priserna

- Undersökning ....................................  750 kr    

 

- Besik+chip+vaccin valp/kattunge .......... 550 kr

 

- Besik inkl intyg hundar  ....................... 400 kr

 

- Besik inkl intyg katter   ........................ 350 kr

 

- Chip hundar/katter .............................. 175 kr

 

- Ultraljud Dräktighet  ............................ 750 kr

Operationer

  

- Kastration Honkatt ...............................1050 kr

          

- Kastration Hankatt  .............................. 550 kr 

 

- Kastration hanhund enligt vikt ............... 2500 - 3800 kr

 

- Sterelisera tikar enligt vikt  .................. 5000 - 8500 kr

 

- Pyometra (livmoderinfektion) ............... Enligt vikt

 

- Navelbråck  ....................................... Enligt vikt

 

- Främmande kropp i mag/tarm ............... Enligt vikt

 

- Andra olika operationer. ....................... Ring oss

 

- Tandsten borttagning Hund .................. 1500 - 2500 kr

 

- Tandsten borttagning Katt .................... 1100 kr

Vaccinationer

 

- Hund DHPPI/DHP .................... 350 kr

 

- Hund ( kennelhosta) ................. 300 kr

 

- Hund (Herps Vaccin) ................. 550 kr

 

- Katt (kattpest/kattsnuva) ........... 300 kr

 

- Katt (kattsnuva) ........................ 300 kr

 

- Rabies hund/katt   ..................... 400 kr

 

- Vaccin för Kaniner  .................... 300 kr

 

- Hästinfluensa vaccin................... 750 kr

 

- Hästinfluensa vaccin+stelkramp ... 800 kr